نام واحد کلبه اش
نام مدیر اقای فرامرزی
اینستاگرام

kolbeyeaash

ساعت کار 12تا24
تعداد صندلی
سطح قیمت
رزرو ندارد
اینترنت ندارد
پارکینگ جلوی مغازه
صبحانه       ندارد

   ادرس

فلکه ائل گلی جنب خیایان فردوس
شماره تماس
:09149999951/۰۴۱۳۳۳۷۷۰۸۰
سایت سفارش انلاین
kolbeyeash 
منو آنلاین menu.kolbeash.ir