نام واحد
 فست فود روسلایس
نام مدیر
اینستاگرام
ساعت کار
12تا24
تعداد صندلی
سطح قیمت
متوسط
رزرو
دارد
اینترنت
دارد
پارکینگ
جلوی مغازه
صبحانه
      ندارد
   ادرس
مرند خ چهل متری بلوار معلم صد متر مانده به بلور
شماره تماس
04142274007
سایت سفارش انلاین
ruslic.ir
منو آنلاین
http://menu.ruslic.ir