جهت فعال سازی کوپن لازم است، کد کوپن را به شماره 100011313 ارسال نماید.
10 تا 50 درصد تخفیف کافه و رستوران های تبریز
کد تخفیف : helia1402
کد تخفیف : hila1402
کد تخفیف : sunwwich1402
کد تخفیف : letkapalace1402
کد تخفیف : nilavin1402
کد تخفیف : letcafe1402
کد تخفیف : city1402
کد تخفیف : italy1402
کد تخفیف : barana1402
کد تخفیف : buick1402
پیتزا گلچین : golchin1402
کد تخفیف : perco1402
هر مشتری فقط یکبار می تواند از یک کوپن استفاده کند​.
تاریخ پایان اعتبار کوپن ها، به این معنا است که از فردای آن روز به بعد امکان استفاده از کوپن مقدور نمیباشد؛ اما اعتبارهایی که تا قبل از آن دریافت شده است معتبر است.​
رستوران انتخاب شده به این معنا است که پس از ارسال کوپن عضو آن رستوران شده و اعتبار از طرف آن رستوران صادر می شود.​