نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی

اپلیکیشن سفارش گارسون (android)

980,000تومان

رستورانی سپیدز نسخه کلاینت

870,000تومان

سیستم انبار تولیدی (چند واحدی سیما)

10,460,000تومان

سیستم مالی دریافت و پرداخت (سپیدز سیما)

3,978,000تومان

سیستم یکپارچه مالی

3,270,000تومان

قرارداد پشتیبانی تلفنی اینترنتی

300,000تومان

نرم افزار رستوران سپیدز نسخه ساده

1,200,000تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز فروش و حسابداری فروش

2,289,000تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز نسخه جامع

3,379,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 12 (2 صفحه)