پشتیبانی 24/7 ساعته

شرکت پی ام پس از 12 سال حضور مستمر در امر نمایندگی نرم افزار های سپیدز و دشت و پشتیبانی رضایت بخش در این امر بر آن شد که این خدمات را در حوزه سیستمهای امنیتی و نظارت تصویری نیز گسترش دهد.

بنابراین

شرکت پی ام برای اولین بار اقدام به راه اندازی سرویس امداد سیستم در شمالغرب  نموده است .

برای بهرمندی از این سیستم کافیست با شماره 09217584885 در طول شبانه روز تماس گرفته تا کارشناس مربوطه اعزام گردد.