تعهد پذیرندگان کاتخوان

۱.۲- حفظ اطلاعات محرمانه پذیرندگان: پذیرنده تعهد می‌نماید به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب خود، اطلاعات کارت متصل به حساب و … را به پشتیبان و یا اشخاص ثالث ارائه ننماید.

۲.۲- تعیین محل مناسب برای قراردادن پایانه فروش: پذیرنده موظف می‌باشد پایانه را در محلی قرار دهد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ ثبت شده بابت خرید (قبل از ورود رمز و ارسال تراکنش) اطمینان حاصل نماید. در این مکان نباید صفحه کلید دستگاه توسط دوربین مانیتور شود.

۳.۲- پذيرنده متعهد است در جهت حفظ و نگهداری صحیح پایانه فروش از وارد آمدن ضربه فيزيكی، سقوط از روی ميز، مجاورت با دستگاه‌های گرمازا ، نفوذ مواد شيميايی، مايعات و گرد و غبار، مخدوش شدن برچسب گارانتی، برداشتن پلمپ دستگاه، جابجايی، تغيير وضعيت يا دستكاری، تعمير دستگاه توسط افراد غيرمجاز، اتصال ادوات و ابزار نامناسب به تجهيزات و ايجاد ساير خسارات عمدي به دستگاه و …. جلوگيري نموده و در صورت بروز هر حادثه‌ای برای دستگاه (شامل موارد فوق، سرقت، آتش‌سوزی و …) مسئولیت جبران خسارت بر عهده پذیرنده می‌باشد و در صورت عدم استرداد دستگاه یا جبران خسارت شرکت می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی اقدام نماید.

۴.۲- پذیرنده موظف است هنگام تحويل گرفتن پایانه فروش برگ تحويل دستگاه كارتخوان را مهر و امضاء و تحویل نماینده شرکت نماید.

۵.۲- پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی دستگاه کارتخوان تحویلی در اسرع وقت بصورت کتبی به شرکت اطلاع‌رسانی نموده و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه با ارگان‌های ذی‌ربط را تحویل شرکت نماید.

۶.۲- يد پذيرنده در خصوص دستگاه پايانه فروش، يد امانی است و پذيرنده موظف است بطوری كه شركت مقرر نموده از دستگاه پايانه فروش حفظ و نگهداری بعمل آورد و در صورت انجام هرگونه تعدی و تفريط، يد پذيرنده به يد ضمانی تبديل و از طريق قوانين موجود در خصوص امانت با مشاراليه برخورد خواهد شد.

۷.۲- واگذاری پایانه فروش و سایر اقلام تحویلی به غیر ممنوع می‌باشد.

۸.۲- پذیرنده متعهد است در صورت تغییر شغل، تغییر آدرس، اتمام قرارداد اجاره واحد تجاری یا اتمام اعتبار مجوز کسب محل تجاری خود در اسرع وقت موضوع را به شرکت اطلاع دهد.

۹.۲- پذیرنده موظف است پیش از اجازه هرگونه دسترسی به پایانه فروش، اعمال تغییرات بر روی آن یا جمع‌آوری پایانه، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت نمایند. تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی‌نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان می‌باشند. پذیرنده در این خصوص می‌تواند از مرکز تماس شرکت استعلام نماید.

۱۰.۲- پذیرنده باید دستگاه کارتخوان را در اختیار مشتری قرارداده حریم دارنده کارت را رعایت نموده و به هیچ عنوان رمز مشتری را از وی درخواست ننماید. ورود رمز الزاماً باید توسط مشتری انجام گیرد و محل استقرار پایانه نباید توسط دوربین مانیتور شود.

۱۱.۲- پذيرنده متعهد مي‌شود درصورت انجام عملیات خرید از طريق دستگاه پايانه فروش نبايد وجه اضافی از دارنده كارت دريافت نمايد.